opakowanie na prezent. opakowanie naturalne BIONIGREE

Jako producent kosmetyków naturalnych mamy świadomość naszej odpowiedzialności względem środowiska, przy jednoczesnej chęci zaspokajania potrzeb konsumentów. W związku z tym, wybierając opakowania, wewnątrz których znajdują się produkty BIONIGREE, kierowaliśmy się przesłankami ekologicznymi, a nie ekonomicznymi. 

Postawiliśmy sobie za cel, że będziemy walczyć z globalnym ociepleniem poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i obniżenie emisji dwutlenku węgla. Ambitnie, prawda? Jednak to nie wszystko!

Dodatkowo określiliśmy, że opakowania, w których będziemy chcieli oferować klientom nasze wyjątkowe produkty, mają przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania na drewno, przy jednoczesnym dwukrotnie mniejszym zużyciu enerii i trzykrotnie mniejszym zużyciu wody niż przy produkcji opakowań papierowych ze ścieru drzewnego. Brzmi jak coś niemożliwego? Skądże! 

Dodajmy jeszcze, że chcieliśmy, aby papier, z którego wykonane będzie opakowanie, pochodził z recyklingu i był koloru... białego co, jak wiadomo, nie jest typowe dla tego typu opakowań.

W BIONIGREE stawiamy sobie cele po to, aby je realizować, a nie po to, by były dla samego bycia. Dzięki ciężkiej pracy, rzetelnemu researchu i wielu filiżankach kawy udało się znaleźć odpowiedni materiał.

Opakowania kosmetyków naturalnych BIONIGREE wykonane są z białego papieru ekologicznego posiadającego certyfikat FSC® Recycled oraz europejski certyfikat Ecolabel. Czym są te certyfikaty? Przede wszystkim potwierdzeniem spełnienia postawionych przez nas celów i gwarancją wiarygodności, że wszystko co robimy, robimy w zgodzie z naturą.

FSC Recycled

Ponadto certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®) to certyfikat obejmujący pierwszy etap łańcucha produkcji (czyli pozyskiwanie surowca) i przyznawany wyłącznie drzewnym produktom leśnym. FSC jest organizacją międzynarodową, skupiającą m.in. organizacje społeczne i reprezentujące prawa ludności tubylczej, organizacje certyfikujące zasoby leśnie, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, właścicieli i zarządców lasów i sieci handlowe. Wśród najbardziej znanych organizacji w ujęciu międzynarodowym należy wskazać WWF (World Wide Fund for Nature) i Greenpeace, a w ujęciu krajowym: IKEA i Castorama Polska. Izbę społeczną tworzą m.in. WWF Polska, Liga Ochrony Przyrody, NSZZ Solidarność i Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat FSC® Recycled oznacza, że co najmniej 85% surowca w gotowym produkcie pochodzi z recyklingu. Gwarantuje to ograniczony czas, na który jest przyznawany certyfikat (5 lat) oraz częste kontrole (minimum raz do roku przez kilka dni) przeprowadzane przez 3-4-osobowy zespół ekspertów, w skład których wchodzą osoby z wykształceniem leśnym, po odpowiednich szkoleniach uprawniających do przeprowadzania audytów.

Certyfikat FSC® to aktualnie najbardziej wiarygodny certyfikat na świecie, jaki może otrzymać jednostka pozyskująca surowiec drzewny.

ecolabel 

Certyfikat Ecolabel (European Flower) zaś, to certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską na podstawie kryteriów technicznych opracowywanych i zatwierdzanych przez EUEB (European Union Ecolabelling Board) w odniesieniu do przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru z uwzględnieniem minimalizacji negatywnego jego oddziaływania na środowisko naturalne.

Certyfikat jest przyznawany m.in. na niezadrukowany papier, do produkcji którego zostało wykorzystane drewno o udokumentowanym certyfikowanym pochodzeniu (np. wspomniane wyżej FSC®) nie z obszarów chronionych oraz z lasów o dużej wartości przyrodniczej, bez stosowania czynnika wybielającego w postaci chloru gazowego, bez barwników azowych i barwników na bazie ołowiu, miedzi, chromu, niklu, glinu oraz o ograniczonym zużyciu energii i emisji CO2 pochodzącego z paliw kopalnych (nieodnawialnych źródeł).